• Aannemers Combinatie Leiderdorp

  Bestek Orangerie Leiderdop. Vervaardigen van bestektekeningen...

 • Buro CITE NV Suriname

  Herinrichtingsplan voor het stadscentrum te Lelydorp

 • Civitas Advies

  Vervaardigen OMOP onkruidbestrijding verharding

 • Civitas Advies

  Bestekstekeningen Bouwrijp maken (BRM) en Woonrijp maken (WRM) Rijnsoever-noord Katwijk

 • Cyber

  Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden beheer en onderhoud

 • Gemeente Bernisse

  Vervanging verharding en riolering Achterweg-Kerkplein te Abbenbroek.

 • Gemeente Den Haag

  Besteksvoorbereiding, directievoering en toezicht herinrichting plein bij Kapitein de Rijkstraat.

 • Gemeente Den Haag

  Directievoering en dag toezicht BRM MTS terrein Leyweg

 • Gemeente Den Haag

  Directievoering en toezicht Koppen A Rijswijkseweg

 • Gemeente Ede

  Buitenruimtemanagement, onderzoek bezuinigingsmogelijkheden beheer en onderhoud

 • Gemeente Enkhuizen

  Onderhoudsbestek openbare verlichting

 • Gemeente Enkhuizen

  Herinrichting Paktuinen en omgeving. Vervaardigen aanbestedingsgereed RAW-bestek voor de herinrichting van...

 • Gemeente Enkhuizen

  Vervaardigen Handboek inrichting openbare ruimte

 • Gemeente Enkhuizen

  Opstellen advies voor beleidskeuzes gladheidsbestrijding...

 • Gemeente Enkhuizen

  Vervaardigen beeldbestek voor het ledigen van afvalbakken.

 • Gemeente Enkhuizen

  Beeldbestek machinaal reinigen rijwegen

 • Gemeente Enkhuizen

  Bestek met open posten voor onderhoud verkeersborden

 • Gemeente Gouda

  Bestek drukriolering Achterwillenseweg

 • Gemeente Halderberge

  Toekomst buitendienst, uitvoeren onderzoek

 • Gemeente Heemskerk

  Vervaardigen van het beeldbestek voor onderhoud bomen...

 • Gemeente Katwijk

  Verbetering toegankelijkheid 9 bushaltes en aanbrengen kleine aanpassingen 7 bushaltes

 • Gemeente Katwijk

  Onderhoud belijningen en markeringen

 • Gemeente Katwijk

  Onderhoudsbestek elementenverhardingen

 • Gemeente Katwijk

  Verbeteren toegankelijkheid 36 bushaltelocaties.

 • Gemeente Katwijk

  Renovatie parkeerterrein Noordduinen.

 • Gemeente Katwijk

  OMOP belijning en markering

 • Gemeente Katwijk

  Actualiseren Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

 • Gemeente Leiderdorp

  Renovatie buitenruimte Merelstraat en Koekoekstraa

 • Gemeente Leiderdorp

  Onderzoek wegenonderhoud Leiderdorp

 • Gemeente Leiderdorp

  DO en bestek Grotiuslaan. Het vervaardigen van het definitief ontwerp...

 • Gemeente Leiderdorp

  Herinrichting Van der Valk Boumanweg

 • Gemeente Leidschendam - Voorburg

  Vervanging duiker ‘t Hert

 • Gemeente Leidschendam - Voorburg

  Reconstructie kruising Kostverlorenweg...

 • Gemeente Loon op Zand

  Actualiseren HIWOR. Het actualiseren van Handboek Inrichting...

 • Gemeente Loon op Zand

  Opzetten overdrachtsdocument groenbeheer en groenbibliotheek

 • Gemeente Loon op Zand

  Standaardisering inrichting openbare ruimte

 • Gemeente Moordrecht

  Vervaardigen beeldbestek onderhoud openbare ruimte centrum

 • Gemeente Noordwijk

  Planmatig uitvoeren reiniging openbare ruimte

 • Gemeente Noordwijk

  Vervaardigen Leidraad Inrichting Openbare Ruimte

 • Gemeente Noordwijk

  Groenrenovatie Vinkeveld

 • Gemeente Noordwijk

  Quick Scan Reiniging openbare ruimte

 • Gemeente Noordwijk

  Ondersteuning implementatie Wijkgericht Werken

 • Gemeente Noordwijk

  Locatietekening en details aanleg ondergrondse afvalcontainers

 • Gemeente Noordwijk

  Toetsing beheerplan Noordwijkerduin

 • Gemeente Noordwijk

  Bestek machinaal reinigen en onkruidbestrijding verhardingen

 • Gemeente Noordwijk

  Opstellen jaarwerkplan openbaar groen...

 • Gemeente Noordwijk

  Rotonde Duinweg - Piet Heinplein. Het vervaardigen van het definitief ontwerp...

 • Gemeente Purmerend

  Engineering, toezicht en directie herstel vloeistofdichte vloeren Milieustraat

 • Gemeente Purmerend

  Advies en werkbeschrijving klein onderhoud Milieustraat Purmerend

 • Gemeente Purmerend

  Meerjaren onderhoudsplan Milieustraat Purmerend

 • Gemeente Purmerend

  Handboek inrichting openbare ruimte Purmerend

 • Gemeente Purmerend

  Engineering WRM Stadshoven Weidevenne

 • Gemeente Rijswijk

  Aanleg fietspad Engelse Tuin, vervaardigen RAW-bestek

 • Gemeente Rijswijk

  Toetsen moederbestek, integreren duurzame inkoop

 • Gemeente Uitgeest

  Ontwerp speelplaats Benningskamplaan

 • Gemeente Uitgeest

  Onderhoudsbestek verhardingen. Ten behoeve van het slopen een asbestinventarisatie...

 • Gemeente Uitgeest

  Inzet Buro CITE voor project Waldijk

 • Gemeente Veenendaal

  Onderhoud verhardingen, actualiseren OMOP verhardingen

 • Gemeente Veenendaal

  Serviceovereenkomst gemeente Veenendaal

 • Gemeente Veenendaal

  Ondersteuning glasvezelprojecten

 • Gemeente Werkendam

  Rioolrenovatie St. Ignatiusstraat e.o. te Hank

 • Gemeente Werkendam

  Gevelopname Werkendam en Hank

 • Gemeente Wijdemeren

  Handboek Inrichten Openbare Ruimte. Verzamelen van gegevens over de inrichting van...

 • Gemeente Wijdemeren

  Advies aanbrengen bestrating Nederhorst den Berg

 • Gemeente Wijdemeren

  Opsporen en saneren foutieve huisaansluitingen Wijdemeren

 • Gemeente Wijdemeren

  BRM Overmeer Zuid. Inzet Buro CITE als adviseur voor civieltechnische aspecten...

 • Gemeente Wijdemeren

  Rioolvervanging Dammerweg. Het civieltechnisch voorbereiden en het vervaardigen van een...

 • Gemeente Wijdemeren

  Rioolvervanging Overmeerseweg. Het civieltechnisch voorbereiden en het vervaardigen van een...

 • Gemeente Wijdemeren

  Service en Support Overeenkomst Gemeente Wijdemeren - Fietspad Zuidereind en fietsbrug Hilversums Kanaal.

 • Gemeente Zuidplas

  Vooropname gevels en woningen Stevensstraat e.o. te Moordrecht i.v.m. rioolwerk

 • Gemeente Zuidplas

  Besteksvoorbereiding riolering Stevensstraat Moordrecht

 • Grontmij Waddinxveen

  Standaardisering inrichting buitenruimte

 • Grontmij Waddinxveen

  Bouwrijp maken Koningin Julianaplein. Inzet Buro CITE voor Team Engineering...

 • Lengkeek

  Zorgcentrum De Lichtkring. Besteksgereedmaken van de herinrichting en de tijdelijke voorzieningen...

 • Ministerie van Openbare Werken

  Ontbossen en uitbaggeren Orleanekreek

 • Ministerie van Openbare Werken

  Herstelwerkzaamheden aan de oeververdediging te Nieuw Amsterdam in het district Commewijne

 • Ministerie van Openbare Werken

  Het rioleren van wegtrenzen aan weerszijde van de Gongrijpstraat (tussen de Flamingostraat en de Ringweg), Paramaribo

 • Ministerie van Openbare Werken

  Het leveren en leggen van duikers Ø 125 cm langs de Indira Gandhiweg Oost (tussen het Tou Lui Faut kanaal en de Houttuinweg), in het distrikt Wanica

 • ONS Ingenieursbureau

  Reconstructie Nolenslaan. Besteksgereedmaken van de herinrichting...

 • ONS Schiedam

  Brauwweg-Heekstraat. Vervaardigen van het definitief ontwerp en bestek...

 • ONS Schiedam

  Bouwplan Kuiperswerf bouwrijpmaken. Vervaardigen van het definitief ontwerp...

 • ONS Schiedam

  Woonrijp maken de Nieuwe Tuinen

 • ONS Schiedam

  Gevelopname De Velden fase 2B. Het fotografisch vastleggen van de toestand van 141 gevels...

 • OVER gemeenten (Oostzaan en Wormerland)

  Onderhoudsbestek elementenverhardingen

 • St. Ouderenzorg Rotterdam

  Toezicht en directie Brielle. Het namens het hoofd van de afdeling Vastgoed van SOR...

 • Vestia

  Bestek ophoging met EPS binnengebied Baroniestraat-Elektroweg